Güvenlik Çözümleri

Güvenlik Çözümleri

Güvenlik Çözümleri

Şube-merkez ve son kullanıcı-merkez bağlantılarında lokasyonlar arası veri iletişiminin güvenliği kritik öneme sahiptir. Dataproses olarak müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, ürün değil hizmet odaklı yaklaşımımızla uygun maliyetli ve güvenli veri iletişimi çözümleri sunmaktayız.

Kurum ve kuruluşların, internete açılan ve dünya ile iletişimini sağlayan bağlantı çıkışlarında güvenlik denetiminin sağlanması artık zorunlu bir ihtiyaç halini almıştır. Saldırganlara karşı yerel ağı koruyan ve DoS saldırılarını başarılı şekilde engelleyerek iş sürekliliğini sağlayan güvenlik çözümlerinin yanısıra Veri Sızıntısı Önleme çözümlerimiz ile müşterilerimizin, kurum ve kuruluşların varlığına, hatta ülke savunmasına yönelik tehdit oluşturan bu sorunu önlemelerini sağlamaktayız.

Gartner raporlarına göre gönderilen tüm epostaların %89’unda zararlı içerikler bulunmaktadır. Kurumsal ağı tehdit eden bu zararlı içeriğin, kullanıcı bilgisayarına ulaşmadan temizlenmesini sağlayan İçerik Filtreleme çözümlerimizi, müşterilerimize sunmaktayız.

Kurumunuzu hedef alan, dış ortamdaki izinsiz kullanıcılar tarafından bilinçli bir şekilde taranan kurumsal ağınızdaki açık ve zayıf kanallar, veya yetkin olmayan çalışanlarınız tarafından istemsiz olarak açılan kanallar, ciddi sorunlara ve iş sürekliliğinde kesintilere sebep olmaktadır. Dış ortamdaki izinsiz kullanıcıların, sisteminizi analiz etme mantığına benzer bir yol izleyerek bu açıklıkları ve zayıflıkları tespit edip henüz sorun baş göstermeden önlemini almanız için sizlere Zaafiyet Analizi çözümlerimizi sunmaktayız.

Kullanmakta olduğumuz uygulamaların her birisi, farklı erişim logları üretmektedir. Bu logların, yasal zorunluluklar sebebiyle belli formatlarda ve belli sürelerde zaman damgasıyla saklanması ve bu logların ortak bir yerde toplanmasıyla, anlamlı raporlar üretilebilmesinin sağlanmasına yönelik çözümler sunmaktayız. Bu çözümümüz sayesinde, kurumunuz yasa ile istenen gereklilikleri sağlayabilmektedir.

  • Güvenli Veri İletişimi
  • Güvenli Bağlantı Çözümleri
  • Güvenlik Duvarı
  • Veri Sızıntısı Önleme
  • İçerik Filtreleme
  • Zafiyet Analizi Veri Kayıt Yönetimi

Hizmet ve Çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

Profesyonel Hizmetlerimiz

Profesyonel Hizmetler

Danışmanlık Hizmetleri

Dış Kaynak Kullanım Hizmetleri

Proje Yönetim Hizmetleri

İş Sürekliliği Hizmetleri